Hàng trăm người mua đất tại 3 dự án của Công ty Bách Đạt An tiếp tục kéo đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cầu cứu

Ngày 9/4, hàng trăm người mua đất tại dự án Bách Đạt 1; dự án 7B mở rộng và dự án Heara Comiplex Riverside (tại khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc Quảng Nam) của Công ty Bách Đạt An tiếp tục kéo đến trụ sở UBND tỉnh Quảng Nam cầu cứu. Lãnh đạo […]

Continue Reading